brist

bristen
brister
bristerna
Substantiv [n]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet brist på svenska?

Obestämd singular: brist
Bestämd singular: bristen
Obestämd plural: brister
Bestämd plural: bristerna

Hur används ordet brist

 • "Det var inte brist på energi som orsakade hans misslyckade"
 • "Brist på intresse"
 • "Blommorna dog av brist på vatten"
 • "Brist på pengar"
 • "Julie hade många allvarliga brister i sin karaktär"
 • "I brist på bevis..."
 • "I brist på något bättre"
 • "brist på vitaminer även i ekonomi"
 • "Jag vet inte om brist på vitamin B12 är orsaken eller en följd av depression"
 • "en brist på fem miljoner kronor"
 • "Att det råder brist på kvinnliga fotbollstränare är ingen hemlighet."
 • "Detta beror på brist på tandvårdspersonal framförallt i Asarum och Karlshamn, enligt Blekinge Läns tidning."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlskrona har brist på personal."
 • "Samtidigt brottas psykiatrin med stor brist på psykologer, hyrläkarberoende och lokaler som inte går att jobba i."
 • "Polisen i Ronneby har själva larmat om brist på resurser och"
 • "Det är stor brist på förskoleplatser i Blekinge och i Ronneby kommun har trycket blivit så högt att alla barn inte får plats inom fyra månader – något man enligt skollagen ska få."
 • "Forskningen visar att älgdöden kan bero på tiaminbrist, det vill säga brist på vitamin B1."
 • "– Det är ingen som har hört av sig om att det är akut brist just nu, men håller det här på i en-två månader så kommer det bli en bristsituation."
 • "Orsaken till personalbristen är en kombination av ett generationsskifte med stora pensionsavgångar, brist på psykologer i hela landet och stor rörlighet i yrkesgrupperna."
 • "Att det råder brist på kvinnliga fotbollstränare är ingen hemlighet."
 • "Detta beror på brist på tandvårdspersonal framförallt i Asarum och Karlshamn, enligt Blekinge Läns tidning."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlskrona har brist på personal."
 • "Samtidigt brottas psykiatrin med stor brist på psykologer, hyrläkarberoende och lokaler som inte går att jobba i."
 • "Polisen i Ronneby har själva larmat om brist på resurser och"
 • "Det är stor brist på förskoleplatser i Blekinge och i Ronneby kommun har trycket blivit så högt att alla barn inte får plats inom fyra månader – något man enligt skollagen ska få."
 • "Forskningen visar att älgdöden kan bero på tiaminbrist, det vill säga brist på vitamin B1."
 • "– Det är ingen som har hört av sig om att det är akut brist just nu, men håller det här på i en-två månader så kommer det bli en bristsituation."
 • "Orsaken till personalbristen är en kombination av ett generationsskifte med stora pensionsavgångar, brist på psykologer i hela landet och stor rörlighet i yrkesgrupperna."
 • "behov ung. samma valör som 'lack' men mer formellt"
 • "Hans sjukdom berodde på bristen på riktig mat"
 • "Brutus har två, kanske tre, klara brister i sin karaktär."
 • "Detta visar på fundamentala brister i designen"
 • "Vi har alla våra små brister"
 • "Det finns ingen brist på förråd"
 • "Vi har en energibrist som snabbt förvärras"
 • "Ekonomisk tillväxt hindras av bristerna i transportsystemet."
 • "En brist på pengar"
 • "Vi står inför en brist på bra ledare"
 • "Brist på idéer"
 • "Han hade en karaktärbrist"
 • "Medborgarna led av livsmedelsbrist"
 • "De diskuterade hennes romans förtjänster och brister"
 • "Vi känner alla till världens brister"
 • "Ljuset avslöjar fel och brister"
 • "En brist på royalty eller annan betalning skall förfalla till betalning inom trettio dagar"
 • "Det finns en brist på tandläkare"
 • "Hon älskade honom trots hans fel och brister"

Ordet brist har 19 betydelser

 • Inom medicin, ekonomi
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom mytologi
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom geologi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom miljövetenskap
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom samhälle
 • Inom generell
medicin, ekonomi
generell
bildligt
generell
mytologi
generell
vardagligt
geologi
generell
generell
generell
generell
miljövetenskap
generell
generell
generell
generell
samhälle
generell

Vad betyder brist inom medicin, ekonomi ?

avsaknad; tillstånd då det finns alltför lite av något; tillstånd då något saknas eller fattas

Översättningar

Engelska

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Relaterat till brist

ont

olycka

förnödenhet

förlust

litenhet

tomrum

fattigdom

kval

obehag

frånvaro

ovanlighet

overklighet

ofullkomlighet

avbrott

otillräcklighet

underlägsenhet

ofullständighet

osundhet

fåtal

ojämnhet

fråndragning

nedgång

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom bildligt

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom mytologi

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom geologi

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom miljövetenskap

Översättningar

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

Ordet brist inom samhälle

Översättningar

Synonymer till brist

Möjliga synonymer till brist

Ordet brist inom generell

Översättningar

Synonymer till brist

brista

brister
brast
brustit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet brista på svenska?

Presens: brister
Preteritum: brast
Supinum: brustit

Hur används ordet brista

 • "Alla kunde höra bågsträngen brista"
 • "Mitt hjärta brister när jag ser dig med honom"

Rim på brista

Vad betyder brista inom geologi ?

gå sönder, gå i bitar; spricka

Översättningar

Engelska

Synonymer till brista

Möjliga synonymer till brista

Relaterat till brista

misslyckande

ofullkomlighet

otillräcklighet

tillkortakommande

ovanlighet

avbrott

svaghet

ofullständighet

tomrum

skörhet

försämring

öppning