proletär

Adjektiv

Synonymer till proletär

Vad betyder proletär inom generell ?

som har att göra med proletariatet

Diskussion om ordet proletär

proletär

proletären
proletärer
proletärerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet proletär på svenska?

Obestämd singular: proletär
Bestämd singular: proletären
Obestämd plural: proletärer
Bestämd plural: proletärerna

Vad betyder proletär inom vardagligt ?

ursprungligen romerska medborgare ur lägsta samhällsklassen, i marxistisk terminologi egendomslösa arbetstagare

Möjliga synonymer till proletär

Diskussion om ordet proletär