förbund

förbundet

förbund

förbunden

Substantiv

Synonymer

organisation


förbinda

förbinder

förband

förbundit

förbind

Verb

förbunden

Adjektiv
  • "Dessa frågor är nära förbundna med varandra"
  • "Vi var förbundna genom vår kärlek och genom vårt engagemang för forskningen"
medicin