kort

kortet

kort

korten

Substantiv

Synonymer
korp

korpen

korpar

korparna

Substantiv
gruvdrift trädgårdskonst
En korp eller korphacka används ofta i arbetet när man ska hacka i hård jord.
 • "Korpen var förr ett oundgängligt redskap vid gruvbrytning"

Synonymer

korn

kornet

korn

kornen

Substantiv
allmänt

Synonymer

korg

korgen

korgar

korgarna

Substantiv
korg
 • "Lilla Rödluvan tog med en matkorg till sin mormor"

Synonymer

 • back

  [ dryck, handel ]

korv

korven

korvar

korvarna

Substantiv
mat
korv
Visa bild Fotograf: Nicke L

Synonymer

korp

korpen

korpar

korparna

Substantiv
Vanligast fåglar
korp
Visa bild Fotograf: Überraschungsbilder
Korp (Corvus corax) är en stor, svart kråkfågel.
 • "Korpen anses vara en mycket klok fågel"
förkortning vardagligt sport
Korporationsidrott (korpidrott) består av anställda (eller andra kategorier) som sammansluter sig kring idrott.
 • "Korpen erbjuder gym och träningsmöjligheter efter arbetet."

Synonymer

korn

kornet

korn

kornen

Substantiv
botanik

Synonymer

kork

korken

korkar

korkarna

Substantiv

Synonymer

botanik
kork
Visa bild Fotograf: Tsui
Kork är ett material bestående av korkekens bark.

korr

(-)(-)(-)
Substantiv
typografi
 • Engelska
 • proof [ media ]

korn

kornet

korn

kornen

Substantiv
vapen

kord

korden

(-)(-)
Substantiv
vävd stomme i bildäck
 • Engelska
 • cord [ fordon ]

Synonymer

oro

oron

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

Övrig relation

kort

kortet

kort

korten

Substantiv
data

Synonymer

 • Engelska
 • board [ data ]

Synonymer

oro

oron

(-)(-)
Substantiv
ur

Synonymer

kor

koret

kor

korna

Substantiv
religion
kor
Visa bild Fotograf: Kremle

kors

korset

kors

korsen

Substantiv
allmänt
Ett kors är en figur där en eller flera linjer skär en lodrät linje, vanligen i rät vinkel.

Synonymer

religion
Korset är numera främst en kristen symbol. Religionens grundare, Jesus, blev enligt Bibeln avrättad då han jämte två rövare korsfästes på Golgata i Jerusalem.

Synonymer

musik
fyrkants-förtecken (fyrkant=tecknet ovanför siffran tre på en dators tangentbord)

Synonymer

anatomi
del av bålen

Synonymer

koré

korén

koréer

koréerna

Substantiv
lingvistik
en versfot, detsamma som troké

korogi

korogin

korogier

korogierna

Substantiv
botanik

ko

kon

kor

korna

Substantiv
nedsättande

Synonymer

 • Engelska
 • cow [ nedsättande ]
barnspråk

Synonymer

däggdjur
ko
Visa bild Fotograf: Abbott75
Med ko avses vanligen en hona av arten nötkreatur (Bos taurus) som har kalvat.
 • Engelska
 • cow [ däggdjur ]
 • Latin
 • bos [ däggdjur ]

Synonymer

Har undergrupp

Motsats

 • tjur

  [ däggdjur ]

Moro

Namn

Kora

Namn

kora

korar

korade

korat

kora

Verb

Synonymer

kort

kortare

kortast

Adjektiv

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

 • Engelska
 • short [ lingvistik ]

kort

Adverb

Kors

Interjektion

koto

Substantiv
Japanese stringed instrument that resembles a zither; has a rectangular wooden sounding box and silk strings that are plucked with the fingers

kor

Substantiv

Synonymer

karo

karos

Substantiv
botanik

kobo

Substantiv
100 kobos equal 1 naira

Moro

Namn

Kore

Namn

Kora

Namn