jordborr

jordborren
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jordborr

Hur används ordet jordborr

  • "När männen som hyrt en jordborr avslutade arbetet i Kristinehamn på lördagen slog tjuven till."
  • "En man och hans sällskap i Kristinehamn hade hyrt en jordborr till ett arbete."
  • "Tjuv stal hyrd jordborr"

Ordet jordborr har 2 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom byggnadskonst
zoologi
byggnadskonst

Ordet jordborr inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Ordet jordborr inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till jordborr (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till jordborr (inom byggnadskonst)

Relaterat till jordborr (inom byggnadskonst)

håltagare

Diskussion om ordet jordborr