unge

ungen

ungar

ungarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Vanlig zoologi
unge
Avkomma kallas inom biologin produkten av fortplantning, det vill säga en ny organism som har en eller flera föräldrar.
 • Engelska
 • baby [ zoologi ]
 • whelp [ zoologi ]

Synonymer
Unge

Namn

Inge

Namn

Egge

Namn

ange

anger

angav

angivit

ange

Verb
Vanlig polisväsende
anmäla till myndighet
 • "Ange honom till polisen"

Synonymer

inge

inger

ingav

ingivit

inge

Verb

ange

anger

angav

angivit

ange

Verb
slang
slang;tjalla
 • "Han angav troligtvis honom till FBI."

Synonymer

ange tydligt
 • "Du måste ange gränserna för den världen som kan utforskas"

Synonymer

 • "Han angav henne till polisen"

Synonymer

i sällskap
 • "ange takten"

Synonymer

 • "ange priset"
 • "ange trycket ovan"

Synonymer

 • "Ange en tid för mötet"

Synonymer

 • "Han angav som skäl för att han avgick från posten att..."
 • "Han angav att han arbetade vid Bagargatan 221"
 • "Du arbetar bara timmarna som anges i ditt anställningsavtal"
 • "Det anger noggrant systemets begränsningar"
 • "Var god ange om ni är intresserad att bli..."
 • "Han angav ett skäl"

Synonymer

omnämna, utsätta i skrift
 • "Han angav i brevet att"

Synonymer

Vanligast
närmare ange
 • "med mindre annat anges"

Synonymer

ense

Adjektiv

Synonymer

ung

yngre

yngst

Adjektiv

Synonymer

enda

Adjektiv

henge

henges

Substantiv
henge
Visa bild Fotograf: File Upload Bot (Magnus Manske)

edge

edges

Substantiv
have the edge over somebody
 • "he had an edge on the competition"
 • "He had the edge over his advisors"
 • "edge of a table"
 • "The tin has a very sharp edge"
 • "Run a knife around the edge of the cake"
 • Svenska
 • kant [ allmänt ]
a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object
 • "he rounded the edges of the box"
 • "On the edge of the village are some ruins"
bildligt
på randen av
 • "They stand on the edge of a catastrophe"
ta udden av ; rikta sin udd mot; ha invändning mot
 • "his voice had an edge to it"
 • "His apology took the edge of her anger."

Synonymer

 • "It is as thin as the edge of the knife"
 • Svenska
 • egg [ allmänt ]
kanten av något
 • "water's edge"
teknik
 • "A T-shaped edge in the metal piece"

Unge

Namn

Inge

Namn

Egge

Namn

edge

edge

edges

edged

edged

edging

Verb

Synonymer

snickeri
foga samman trä
 • Svenska
 • grada [ snickeri ]
advance slowly, as if by inches

Synonymer

edge

Adjektiv

Synonymer