kompromiss

kompromissen
kompromisser
kompromisserna
Substantiv [n]

Synonymer till kompromiss

Hur böjs ordet kompromiss på svenska?

Obestämd singular: kompromiss
Bestämd singular: kompromissen
Obestämd plural: kompromisser
Bestämd plural: kompromisserna

Hur används ordet kompromiss

  • "Gränsen kom till som en politisk kompromiss mellan sju riksdagspartier, men nu vill såväl moderater som socialdemokrater öppna för undantag så att också barn placerade efter 1980 kan få rätt till ekonomisk kompensation."
  • "Blekinge Offshore förväntade sig en kompromiss"
  • "Vi förväntade oss en kompromiss och att vi skulle få delar av parken."
  • "– Det var ju en kompromiss och mindre än vad som först föreslogs."
  • "Jag tycker att det är en kompromiss som är fullt godtagbar, säger Bucht."
  • "En kompromiss"
  • "Han kallar uppgörelsen för en kompromiss, med allt vad det innebär."
  • "Ska man komma överens bygger det normalt sätt att man landar i en kompromiss."
  • "Vill se ” rimlig kompromiss ”"
  • "– Självklart finns det saker i uppgörelsen som socialdemokraterna inte är nöjda med och som är problematiska, men det handlar om att ge och ta, det ingår i en kompromiss."

Vad betyder kompromiss inom juridik ?

En kompromiss är ett beslut som syftar till att genom förhandling tillfredsställa flera parter i en intressekonflikt, genom att balansera för- och nackdelar för de inblandade. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompromiss

Möjliga synonymer till kompromiss

Relaterat till kompromiss

enighet

måttfullhet

betalningsinställelse

samstämmighet

kompromiss

fredsslut

samtycke

överensstämmelse

medling

medelvärde

endräkt

avtal

omdöme

botgöring

medelmåttighet

obeslutsamhet

utjämning

medelväg

medelpunkt

oföränderlighet

Diskussion om ordet kompromiss