medgivande

medgivandet

medgivanden

medgivandena

Substantiv
juridik
teknik

Synonymer
medge

medger

medgav

medgivit

medge

Verb
Vanligast

Synonymer

medgiva

medgiver

medgav

medgivit

medgiv

Verb

medgivande

Adjektiv

Synonymer