förtret

förtreten

(-)(-)
Substantiv

Synonymer
förtret

Substantiv

Synonymer