bit

biten
bitar
bitarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bit på svenska?

Obestämd singular: bit
Bestämd singular: biten
Obestämd plural: bitar
Bestämd plural: bitarna

Hur används ordet bit

 • "Vill du ha en bit choklad?"
 • "Och då är det en lång bit dit för det är många som tävlar om det."
 • "Ettårsöverlevnaden 2015 låg på 53,7 procent, en bra bit över riksgenomsnittet på 49,7 procent."
 • "– Det lär dröja en bra bit in på 2014 innan vi ser en vändning i länet, säger Carina Centrén, regionchef, Svenskt Näringsliv."
 • "Den äldsta som hjälper till är en bit över 80 år."
 • "Därifrån till att flytta härifrån är en bit, säger sportchef Michael Sundlöv."
 • "En bit därifrån utanför ett annat tält roar sig Larry Lorentzson från Lanna med att erbjuda rumpmassage för sex kronor."
 • "Det är fortfarande en bit kvar till nivåerna före avgiften infördes men ökningen är tydlig."
 • "I detta fall tycks en liten bit av en vörtbrödsdeg olyckligtvis ha blivit kvar när vi bytt från bak av vörtbröd till rostbröd, och därmed hamnat i det ljusa brödet."
 • "Eva Hall fann flaskposten i ett buskage, en bit från havskanten."
 • "Broskskölden går framifrån och en bit bak mot lungorna."

Ordet bit har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom data
 • Inom mat
 • Inom litteratur
musik
data
mat
litteratur

Vad betyder bit inom musik ?

stycke, del; något som inte är hela, utan bara en del av, något konkret

Översättningar

Engelska

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Ordet bit inom data

Översättningar

Engelska
 • bit  [ data ]

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Relaterat till bit

antal

Ordet bit inom mat

Översättningar

Engelska

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Relaterat till bit

litenhet

del

litenhet

Ordet bit inom litteratur

Översättningar

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

bita

[ˈbìːta]
biter
bet
bitit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet bita?

[ˈbìːta]

Hur böjs ordet bita på svenska?

Presens: biter
Preteritum: bet
Supinum: bitit

Vad betyder bita inom generell ?

ta tag i något med tand|tänderna (särskilt för att äta eller attackera)

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till bita

Relaterat till bita

anfall

våldsamhet

förtäring

kärvhet

kval

BIT

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • BIT  [ förkortning, data ]

Hur används ordet BIT

 • "Nästan all vattenbaserad målarfärg innehåller höga halter allergiframkallande ämnen, konserveringsmedlen MI och BIT."
 • "Det är forskare från Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Tyskland som undersökt 71 vanliga vattenbaserade vita vägg- och våtrumsfärger, där 94 procent visade sig innehålla de starkt allergiframkallande konserveringsmedlen MI och BIT."

Översättningar

Engelska
 • BIT  [ förkortning, data ]

bit

Adjektiv

Hur används ordet bit

 • "her poor mosquito-bitten legs"
 • "leaving the biter bit"

Vad betyder bit inom generell ?

injured by bites or stings

Synonymer till bit

bit

bit
bitted
bitted
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till bit

bit

bits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bit

 • "Would you like a bit of chocolate?"
 • "a bit of paper"
 • "all they had left was a bit of bread"
 • "The bit on the cutting tool had become blunt"
 • "he looked around for the right size bit"
 • "He looked around for the right size bit"
 • "the horse was not accustomed to a bit"
 • "He tried to put the bit in the horse's mouth"
 • "there are 8 bits in a byte"
 • "This old computer processes 16 bits of information at a time"
 • "a bit of rock caught him in the eye"

Ordet bit har 9 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom häst
 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom data
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom teater, kultur
teknik
häst
teknik
ALLMÄNT
data
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT
teater, kultur

Vad betyder bit inom teknik ?

the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press

Översättningar

Möjliga synonymer till bit

 • bur [ dentistry ]

Ordet bit inom häst

piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

Översättningar

Svenska
 • bett  [ häst ]

Ordet bit inom teknik

skärande del av ett verktyg

Översättningar

Svenska
 • egg  [ teknik ]

Möjliga synonymer till bit

Ordet bit inom ALLMÄNT

a small part of something

Översättningar

Svenska
 • bit  [ mat ]

Möjliga synonymer till bit

Ordet bit inom data

a unit of measurement of information (from Binary+digIT); the amount of information in a system having two equiprobable states

Översättningar

Svenska
 • bit  [ mat ]

Ordet bit inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Ordet bit inom ALLMÄNT

a small fragment of something broken off from the whole

Översättningar

Svenska

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Ordet bit inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

Ordet bit inom teater kultur

Översättningar

Svenska

Synonymer till bit

Möjliga synonymer till bit

bite

bit
bite
bitten
Verb

Översättningar

Hur används ordet bite

 • "Gunny invariably tried to bite her"
 • "The fork bit into the surface"

Ordet bite har 6 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom generell
 • Inom fiskar
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom slang
hundar
generell
fiskar
medicin
generell
slang

Vad betyder bite inom hundar ?

to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws

Översättningar

Synonymer till bite

Möjliga synonymer till bite

Vanlig betydelse av ordet bite inom generell

Översättningar

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom fiskar

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bite

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom medicin

cause a sharp of stinging pain or discomfort

Översättningar

Möjliga synonymer till bite

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom generell

penetrate or cut, as with a knife

Översättningar

Möjliga synonymer till bite

Ovanlig betydelse av ordet bite inom slang

Översättningar

Synonymer till bite

BIT

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • BIT  [ data ]

Vad betyder BIT inom förkortning, data ?

Binary Digit

Översättningar

Svenska
 • BIT  [ data ]

Synonymer till BIT