scrap

scraps
Substantiv

Översättningar

Synonymer till scrap

Ordet scrap har 3 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom teknik
  • Inom musik
astronomi
teknik
musik

Ordet scrap inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Möjliga synonymer till scrap (inom astronomi)

Ordet scrap inom teknik

Synonymer till scrap (inom teknik)

Ordet scrap inom musik

Synonymer till scrap (inom musik)

Möjliga synonymer till scrap (inom musik)

Diskussion om ordet scrap

  • - 2011-01-29

    Babylons lexika anger som en betydelse: skräp, skrot

  • - 2011-12-15

    "sustainable crap"; recyclable materials

scrap

Adjektiv

Synonymer till scrap (inom musik)

Möjliga synonymer till scrap

Diskussion om ordet scrap