försumlighet

försumligheten
försumligheter
försumligheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till försumlighet

Hur böjs ordet försumlighet på svenska?

Obestämd singular: försumlighet
Bestämd singular: försumligheten
Obestämd plural: försumligheter
Bestämd plural: försumligheterna

Hur används ordet försumlighet

  • "” Det fanns tecken på både kompetensbrist men även försumlighet vad gäller undersökning av patienter, dokumentation, initiativ till utredningar och uppföljande kontroller ”, skriver överläkaren i anmälan."
  • "Flera läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har anmälts till Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, för försumlighet i samband med en fyraårig flickas död."
  • "Så här skriver anmälaren; ” Vill anmäla SOS alarm för vållande till annans död genom försumlighet ”"
  • "Det var i april i år som Hyresgästföreningen stämde Gavlegårdarna på 365 000 kronor och hävdade att det var Gavlegårdarnas försumlighet som orsakat smittan i vattnet, som ledde till att Ann-Chatrine Mattsson inte kunnat jobba på nästan fem år."
  • "Han dömdes för försumlighet eftersom han inte inkallat regeringen när krisen fördjupades."
  • "– Jag har hållits ansvarig för försumlighet, men utan påföljd, utan sanktioner (."
  • "– Att det har gått så här långt är en grov försumlighet från försvarsminister Peter Hultqvists sida, säger Björklund efter"
  • "- Det är grov försumlighet."
  • "Tingsrätten ansåg att Banverket visat grov försumlighet när man 1996-97 lät mer vatten än tillåtet rinna ur åsen vid tunnelbygget."
  • "Det var när läkaren arbetade i Värmland i våras som han anmäldes för försumlighet."

Vad betyder försumlighet inom juridik ?

det att genom otillräcklig noggrannhet och slarv inte uppfylla sina plikter (vilket eventuellt är straffbart); det att vara försumlig

Möjliga synonymer till försumlighet

Relaterat till försumlighet

lojhet

overksamhet

omogenhet

ofullkomlighet

försumlighet

försummelse

slapphet

ovillighet

vårdslöshet

gensträvighet

otillräcklighet

olämplighet

Diskussion om ordet försumlighet