förfalla

förfaller

förföll

förfallit

förfall

Verb
ekonomiförfallen

Adjektiv

Synonymer