adress

adressen

adresser

adresserna

Substantiv
Vanligast allmänt
En uppgift om namn och hemvist; i en databas eller på en postförsändelse så att en person kan nås med ett meddelande.
 • "Om konsumenten har för avsikt att utöva sin ångerrätt skall han eller hon innan ångerfristen löper ut meddela den person vars namn och adress har angivits i avtalet för detta ändamål i enlighet med punkt p i bilaga I. eur-lex.europa.eu"
 • "Tyda:s adress i cyberrymden är tyda.se"

Synonymer

Har undergrupp

Övrig relation

Vanlig data
En uppgift i ett dataprogram.
 • "Det står "nofollow" efter adressen i koden, vilket betyder att webbroboten inte ska följa länken"

Synonymer

Ovanlig bildligt
En hänvändelse till någon i tal, ofta med en kritisk anmärkning.
 • "Bland ledande politiker högerut varnar man för visioner sa Annie i sitt tal med adress till Fredrik Reinfeldt."

Synonymer
Ares

(-)(-)(-)
Substantiv
mytologi
 • Engelska
 • Ares [ mytologi ]

acres

Substantiv

Andres

Namn

acre

acres

Substantiv
a unit of area (4840 square yards) used in English-speaking countries

Ares

Substantiv
mytologi
(Greek mythology) god of war; son of Zeus and Hera; identified with Roman Mars
 • Svenska
 • Ares [ mytologi ]

cadre

cadres

Substantiv
a nucleus of military personnel capable of expansion

adze

adzes

Substantiv
snickeri

Synonymer

 • adz

  [ snickeri ]

Andres

Namn

adore

adore

adores

adored

adored

adoring

Verb
love intensely
 • "he just adored his wife"

adze

adze

adzes

adzed

adzed

adzing

Verb
grovt jämna till