admire

admire
admired
admired
Verb

Översättningar

Synonymer till admire

Vad betyder admire inom generell, generell ?

feel admiration for

look at with admiration

Möjliga synonymer till admire

Möjliga synonymer till admire

Diskussion om ordet admire