klyfta

klyftan

klyftor

klyftorna

Substantiv
geologi

Synonymer

bildligt
oenighet

Synonymer

Synonymer

Vid delning av apelsiner
  • "apelsinklyfta"

Synonymer

Synonymer

  • "Generationsklyfta"

Synonymer

Synonymer

klyfta
trång dal

Synonymer

Övrig relation

Synonymer

smal bergsklyfta

Synonymer

Synonymer
klyfta

Substantiv
bildligt
vid oenighet

Synonymer

klyfta

klyftar

klyftade

klyftat

klyfta

Verb