gas

gases
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till gas

Hur används ordet gas

 • "he stepped on the gas"

Ordet gas har 4 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom kemi
dryck
vardagligt
generell
kemi

Ordet gas inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till gas (inom dryck)

Möjliga synonymer till gas (inom dryck)

Ordet gas inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till gas (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till gas (inom vardagligt)

Ordet gas inom generell

the state of matter distinguished from the solid and liquid states by: relatively low density and viscosity; relatively great expansion and contraction with changes in pressure and temperature; the ability to diffuse readily; and the spontaneous tendency to become distributed uniformly throughout any container a fluid in the gaseous state having neither independent shape nor volume and being able to expand indefinitely

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till gas (inom generell)

Ordet gas inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till gas (inom kemi)

Möjliga synonymer till gas (inom kemi)

Diskussion om ordet gas

gas

gas
gasses
gassed
Verb

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till gas (inom kemi)

Hur används ordet gas

 • "The despot gassed the rebellious tribes"

Ordet gas har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
vardagligt
allmänt
generell

Ordet gas inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till gas (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till gas (inom vardagligt)

Ordet gas inom allmänt

To fill (a vehicle's fuel tank) with fuel

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till gas (inom allmänt)

Ordet gas inom generell

attack with gas; subject to gas fumes

To give a vehicle more fuel in order to accelerate it.

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet gas

gas

gasen
gaser
gaserna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur böjs ordet gas på svenska?

Obestämd singular: gas
Bestämd singular: gasen
Obestämd plural: gaser
Bestämd plural: gaserna

Hur används ordet gas

 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Tillhör företaget Deep Ocean som erbjuder arbeten inom områdena olja och gas men också förnybara energikällor och elförsörjningar via havsledningar."
 • "Det är ryssar som kommer in här i hamnen med olja, virke och gas med båtar i dag, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "Det finns inga ryska spioner som är här och det finns ingen gas i rören."
 • "– Jag kan absolut förstå det resonemanget att det läggs saker i havet som innehåller mer än gas men då är inte problemet att de ligger i Slite eller i Karlshamn utan att de läggs i Östersjön, säger Per-Ola Mattsson."
 • "Nord Stream 2 som nu diskuteras är, 120 mil lång och ska öka kapaciteten från 55 miljarder till 110 miljarder kubikmeter gas."
 • "Rören ska användas till Nord Stream 2-ledningen, som ska transportera gas från Ryssland till Tyskland, och ägs av det ryska energikonsortiet Gazprom."
 • "Polisen i Ronneby misstänker att ungdomar i lägre tonåren i Ronneby börjat ” sniffa ” gas från tändare."
 • "– Då måste det komma till ny gas till det europeiska nätverket och den måste komma någonstans ifrån, säger Lars Grönstedt."
 • "– Den angivna mängden utläckt gas är ganska mycket med tanke på att det är en potent växthusgas."

Vad betyder gas inom fordon ?

ett aggregationstillstånd

Möjliga synonymer till gas

Relaterat till gas

ljuskälla

gasform

lätthet

halvgenomskinlighet

uppvärmning

medel

tunnhet

bubbla

Diskussion om ordet gas

 • - 2008-11-12

  emissions