timmer

timret

(-)

timren

Substantiv
Vanligast skogsbruk
timmer
Timmer är grova stammar från träd som sågas upp till sågade trävaror.
  • "På grund av torkan har också ett större skogsbestånd än normalt angripits av barkborre och därför behövs tillfälligt mer lagringskapacitet för timmer. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Är del av

Övrig relation

Synonymer

Övrig relation

  • trä

    [ byggnadskonst ]dimmer

dimmern

(-)(-)
Substantiv
teknik

timme

timmen

timmer

timren

Substantiv
enhet
timme
En timme, dialektalt timma, förkortat h (lat. hora) eller tim, är en tidsenhet. 1 timme = 60 minuter = 3 600 sekunder.

Synonymer

imma

imman

immor

immorna

Substantiv

Synonymer

Är del av

imma

immar

immade

immat

imma

Verb

dimmer

dimmers

Substantiv
a rheostat that varies the current through an electric light in order to control the level of illumination

simmer

Substantiv
temperature just below the boiling point: "the stew remained at a simmer for hours"

emmer

Substantiv
jordbruk
emmer
Emmer wheat, also known as farro especially in Italy, or hulled wheat,[2] is a type of awned wheat. Emmer is a tetraploid (2n=4x=28 chromosomes).[4] The domesticated species are Triticum turgidum subsp. dicoccum and Triticum turgidum conv. durum
  • Svenska
  • spelt [ jordbruk ]

Synonymer

simmer

simmer

simmers

simmered

simmered

simmering

Verb
boil slowly at low temperature
  • "simmering water"
  • "simmer the sauce"

immerse

immerse

immerses

immersed

immersed

immersing

Verb
  • "He immersed himself into his studies"

Synonymer

Thrust or throw into
  • "Immerse yourself in the hot water"

Synonymer

Synonymer

enclose or envelop completely, as if by swallowing

Synonymer

Synonymer