scummy

scummier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till scummy

Hur används ordet scummy

 • "a scummy rabble"
 • "the scummy surface of the polluted pond"

Ordet scummy har 3 betydelser

 • Inom slang
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
slang
meteorologi
generell

Ordet scummy inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till scummy (inom slang)

Ordet scummy inom meteorologi

Synonymer till scummy (inom meteorologi)

Ordet scummy inom generell

covered with scum

Diskussion om ordet scummy

 • - 2019-10-10

  elak

 • - 2020-04-22

  ömtålig