jordfelsbrytare

jordfelsbrytaren
jordfelsbrytare
jordfelsbrytarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till jordfelsbrytare

jordfelsbrytare har del

Hur böjs ordet jordfelsbrytare på svenska?

Obestämd singular: jordfelsbrytare
Bestämd singular: jordfelsbrytaren
Obestämd plural: jordfelsbrytare
Bestämd plural: jordfelsbrytarna

Hur används ordet jordfelsbrytare

  • "– Det är därför viktigt att göra en elbesiktning om åskan slagit ner eller att ha en jordfelsbrytare, säger Johan Litsmark."
  • "Dessutom bör alla hus ha jordfelsbrytare, ” elinstallationers krockkudde ” som Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet vid Elektriska Installatörsorganisationen, kallar den."
  • "– En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande."
  • "Om jordfelsbrytare saknas finns det portabla att köpa, säger Martin Gustafsson."
  • "Har sommarstugan en jordfelsbrytare ska du kontrollera att den fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen, tipsar Elsäkerhetsverket."
  • "Efter det har Bjuvsbostäder bland annat tätat brandväggarna på husens vindar och installerat jordfelsbrytare i samtliga lägenheter."
  • "– Det är därför viktigt att göra en elbesiktning om åskan slagit ner eller att ha en jordfelsbrytare, säger Johan Litsmark."
  • "Husägare bör installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare och alla bör dra ur strömkontakter och laddare under åskoväder, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar."
  • "Vill man vara riktigt säker ska man skaffa jordfelsbrytare och överspänningsskydd."
  • "Den nya tekniken som används i trafikljus idag drar mindre ström och är säkrare eftersom man använder jordfelsbrytare."

Vad betyder jordfelsbrytare inom elektricitet ?

Fotograf: Wikipedia
ett komplement till säkringarna i en elcentral http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare

Möjliga synonymer till jordfelsbrytare