dimmer

dimmern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dimmer

Hur används ordet dimmer

 • "Enligt räddningstjänst berodde branden på ett elfel i en dimmer och det var personer i källarlokalen som larmade efter att ha känt röklukt."
 • "Kan man byta en dimmer till en strömbrytare själv?"
 • "De går inte att använda med dimmer och tar tid innan de tänds."
 • "Den nya, bättre, sorten klarar både dimmer och blir snabbt ljusa."
 • "En dimmer, marknadsförd under namnet ” Praktikern ” har totalförbjudits av Elsäkerhetsverket eftersom den avger för mycket elektromagnetisk strålning."
 • "Linköping – Gatubelysning med dimmer testas"
 • "Däremot regleras ljusflödet med en dimmer, säger han."
 • "Det är bitar av vår arvsmassa som fungerar som en sorts dimmer för andra gener."

Vad betyder dimmer inom teknik ?

anordning för steglös justering av ljusstyrkan i en ljuskälla

Möjliga synonymer till dimmer

Diskussion om ordet dimmer

 • - 2011-08-17

  Flera "dimrar" Belysningen "dimras"

dim

dimmer
dimmest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet dim

 • "took a dim view of things"
 • "never met anyone quite so dim"
 • "the dimmed houselights brought a hush of anticipation"
 • "dimmed headlights"
 • "we like dimmed lights when we have dinner"
 • "a dim light beside the bed"
 • "a dim figure in the distance"

Ordet dim har 7 betydelser

 • Inom slang
 • Inom dryck, vin
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom nedsättande
 • Inom vardagligt
slang
dryck, vin
medicin
vardagligt
generell
nedsättande
vardagligt

Ordet dim inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet dim inom dryck, vin

Översättningar (inom dryck, vin)

Svenska

Ordet dim inom medicin

lacking in light; not bright or harsh

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till dim (inom medicin)

Ordet dim inom vardagligt

lacking clarity or distinctness

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till dim (inom vardagligt)

Ordet dim inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dim (inom generell)

Möjliga synonymer till dim (inom generell)

Ordet dim inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till dim (inom nedsättande)

Ordet dim inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till dim (inom vardagligt)

Diskussion om ordet dim

dimmer

dimmers
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Vad betyder dimmer inom teknik ?

a rheostat that varies the current through an electric light in order to control the level of illumination

Möjliga synonymer till dimmer

Diskussion om ordet dimmer