råd

rådet
råd
råden
Substantiv [t]

Synonymer till råd

Hur böjs ordet råd på svenska?

Obestämd singular: råd
Bestämd singular: rådet
Obestämd plural: råd
Bestämd plural: råden

Hur används ordet råd

 • "Enligt det moderata kommunalrådet Roger Fredriksson har kommunen inte själva råd med investeringen på 600 miljoner kronor, rapporterar"
 • "– Deras familjer har inte råd att låta dem studera, säger Per Atmander."
 • "Men nu har vi lyckats rekrytera två till, så det blir en omstart för oss kan man säga, säger Veronika Jönsson, enhetschef för råd, stöd och familj i Ronneby."
 • "ICES råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill / strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax."
 • "Då når man den enskilde med råd innan det behöver bli en tvist, säger konsumentrådgivare Katarina Koch."
 • "– Mitt råd är också att inte fylla på poolen alls och man får bada i havet eller sjöarna runt omkring, säger Conny Miketinac."
 • "Bättre reningsteknik, undantag för äldre personer som kanske inte har råd, höjt rotavdrag för att göra det billigare att förbättra sitt enskilda avlopp som kan kosta uppemot 100 000 kronor att uppgradera, är några förslag från Villaägarna för att lindra effekterna."
 • "Ett stopp han egentligen inte har råd med."
 • "Hasslöborna vill ha en färjelinje till Karlskrona men kommunen säger att de inte har råd."
 • "HaV:s beslut är ett tillägg till Naturvårdverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten från 2008."
 • "Rådet har sju medlemmar"

Ordet råd har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom organisation
 • Inom ekonomi
allmänt
organisation
ekonomi

Vad betyder råd inom allmänt ?

tips, instruktion; rekommendation

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till råd (inom allmänt)

Möjliga synonymer till råd (inom allmänt)

Relaterat till råd (inom allmänt)

anvisning

planmässighet

motiv

varning

Ordet råd inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Synonymer till råd (inom organisation)

Möjliga synonymer till råd (inom organisation)

Möjliga synonymer till råd (inom organisation)

Relaterat till råd (inom organisation)

rådsförsamling

ledare

Ordet råd inom ekonomi

ekonomiska möjligheter

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till råd (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till råd (inom ekonomi)

Relaterat till råd (inom ekonomi)

egendom

rikedom

Diskussion om ordet råd

råda

[ˈroːˌda]
rådde
rått
råder
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till råda (inom ekonomi)

Hur uttalas ordet råda?

[ˈroːˌda]

Hur böjs ordet råda på svenska?

Presens: råder
Preteritum: rådde
Supinum: rått

Hur används ordet råda

 • "Därför är det viktigt att råda bot på osunda ” traditioner ”."
 • "GÖTEBORG : Politikernas budskap är klart : samhället kan inte råda bot på ensamheten bland äldre, se till att ordna ditt boende i tid för att slippa bli isolerad."
 • "I syfte att råda bot på rekryteringsproblemen har Försvarsmakten mer än fördubblat sin reklambudget jämfört med året innan."
 • "Allmän ordning ska råda på allmän plats!"
 • "Hjällboskolan i Angered är en högstadieskola vars resultat ligger långt under riksgenomsnittet – extraundervisning under skolloven är ett led i att råda bot på den dåliga statistiken."
 • "Den kärlek som kommer till alla som är tyngda av bördor, som kan råda bot mot snålhetens elände."
 • "Den senaste tiden har han stadigt tappat stöd och anklagas för oförmåga att råda bot på korruptionen."
 • "GÖTEBORG : Politikernas budskap är klart : samhället kan inte råda bot på ensamheten bland äldre, se till att ordna ditt boende i tid för att slippa bli isolerad."
 • "Om EU:s medlemsstater får råda får Sverige fortsätta att själv bestämma över prillornas smak och innehåll."
 • "Under sommaren kan det råda fullt krig mellan människa och geting."
 • "Studier hemifrån ska råda bot på lärarbrist"
 • "– Det ska råda total nolltolerans mot tafs."
 • "Forskarna vill hitta ett alternativ till penicillin – och råda bot på den multiresistenta bakterien."
 • "Det försöker psykiatriveckan i Blekinge råda bot på."
 • "” Vår vision med Blodomloppet är ett hälsosammare Sverige där det aldrig ska råda brist på blod ”, säger Claes Fagerström, ordförande i Föreningen Blodomloppet Sverige, på loppets hemsida."
 • "– Med de nya föreskrifterna ska det inte råda någon tvekan om att en utredning ska inledas, så att man kan bedöma vilken hjälp barnet behöver, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen."
 • "Hela festivalområdet har klassats som ett serveringsställe, där det numera skulle råda rökförbud."
 • "Men för att råda bot på bristen krävs det fler åtgärder."
 • "Han menar att det fortsättningsvis inte får råda några tveksamheter kring anmälningsplikten."
 • "För att råda bot på bristen startade i höstas en nationell kampanj."

Diskussion om ordet råda