illvilja

illviljan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet illvilja

 • "Men tingsrätten menar att dådet snarare skedde av oförstånd och illvilja från flickans sida."
 • "– Vi har haft vissa anställa i några marknader som var verkställande och agerade av illvilja och som medvetet inte implementerade regelverket vilket möjliggjorde att de kunde ingå transaktioner för olagliga ändamål, säger Ekholm och fortsätter :"
 • "– Jag utgår från att detta inte är gjort av illvilja, men det är absolut inte bra."
 • "Vi gör inte det här av illvilja, utan det är för att skydda våra boende."
 • "Påståendena om misskötsel kommer av ren illvilja, skriver han i ett mejlsvar till SVT Nyheter."
 • "” Handlar inte alltid om illvilja ”"
 • "Inte alltid illvilja bakom vanvård av djur"
 • "– Det är viktigt att förstå att det inte alltid handlar om illvilja och ondska."
 • "Även om det inte finns en illvilja är det ett faktum."
 • "Jag har ingen illvilja mot partiets resonemang."

Vad betyder illvilja inom generell ?

önskan att lända till förfång, vålla skada

Översättningar

Synonymer till illvilja

Möjliga synonymer till illvilja

Relaterat till illvilja

illvilja

ovänskap

ont

olycka

hat

hjärtlöshet

illvilja

Okänd ordklass

Hur används ordet illvilja

 • "Men tingsrätten menar att dådet snarare skedde av oförstånd och illvilja från flickans sida."
 • "– Vi har haft vissa anställa i några marknader som var verkställande och agerade av illvilja och som medvetet inte implementerade regelverket vilket möjliggjorde att de kunde ingå transaktioner för olagliga ändamål, säger Ekholm och fortsätter :"
 • "– Jag utgår från att detta inte är gjort av illvilja, men det är absolut inte bra."
 • "Vi gör inte det här av illvilja, utan det är för att skydda våra boende."
 • "Påståendena om misskötsel kommer av ren illvilja, skriver han i ett mejlsvar till SVT Nyheter."
 • "” Handlar inte alltid om illvilja ”"
 • "Inte alltid illvilja bakom vanvård av djur"
 • "– Det är viktigt att förstå att det inte alltid handlar om illvilja och ondska."
 • "Även om det inte finns en illvilja är det ett faktum."
 • "Jag har ingen illvilja mot partiets resonemang."