absolut

absolutare

absolutaste

Adjektiv
Något som är allenarådande, perfekt, komplett eller fullständigt rent; "bäst i sin klass"
  • "Absolut monark/härskare/alkohol Absolut nödvändighet/majoritet/nollpunkt"

Synonymer

Motsats

Övrig relation
absolut

Adverb
Ngt som är allenarådande, perfekt, komplett eller fullständigt rent; "bäst i sin klass"; ett förstärkningsord

Synonymer