förblindelse

förblindelsen
förblindelser
förblindelserna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förblindelse på svenska?

Obestämd singular: förblindelse
Bestämd singular: förblindelsen
Obestämd plural: förblindelser
Bestämd plural: förblindelserna

Möjliga synonymer till förblindelse

Relaterat till förblindelse

dårskap

oduglighet

osynlighet

villfarelse

försumlighet

orubblighet

omdömeslöshet

blindhet

oriktighet

lättrogenhet

oförstånd

Diskussion om ordet förblindelse