börda

bördan

bördor

bördorna

Substantiv
bildligtbörda

Verb