börda

bördan

bördor

bördorna

Substantiv
bildligt


börda

Verb