förvridning

förvridningen

förvridningar

förvridningarna

Substantiv
  • "Varje förvridning av ryggraden kan inverka negativt på andra delar av kroppen"

Synonymer