avsättning

avsättningen

avsättningar

avsättningarna

Substantiv
ekonomi
en term inom bokföring som innebär att medel förs över från ett konto till ett eller flera andra konton eller fonder, t ex reservfond och dispositionsfond.

Synonymer

geologi

Synonymer

Avsättning för varor

Synonymer