räcka

räckan

räckor

räckorna

Substantiv

Synonymer
räcka

räcker

räckte

räckt

räck

Verb

Synonymer