indragen

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till indragen

Hur används ordet indragen

 • "En man i 20-årsåldern har anmält att han blivit misshandlad på torget i Ronneby och därefter indragen och bortförd i en bil."
 • "Ett par timmar senare, vid tvåtiden, blev samma 20-åring indragen i en bil av minst två personer, varav en var samma man som slagit till honom."
 • "Fredric Bergwall jobbade under en tid nära den 41-åriga idrottsprofilen och blev själv indragen i rättegången som vittne mot sin arbetskamrat."
 • "Anställd på Boverket indragen i muthärva"
 • "– Man kanske blir indragen med hjälp utav någon som påstår att de kan fixa så att de kan få övningsköra och ta körkort."
 • "Simon Mourujärvi, 24, i Olofström har flera funktionsnedsättningar men har fått sin assistans indragen."
 • "Nu får han indragen lön i fem dagar."
 • "– Det är bättre att man erbjuds att skjuta på sin semester mot att den annars skulle bli indragen, säger Daniel Deleuran, sektionsordförande Kommunal Karlskrona."
 • "Drack öl i hotellbar med vapen synligt – får indragen lön"
 • "Fallet kom att bli mycket uppmärksammat och läkaren fälldes via ett strafföreläggande för vållande av kroppsskada, fick indragen förskrivningsrätt och en prövotid på tre år."

Vad betyder indragen inom generell ?

inblandad, involverad, insyltad

Möjliga synonymer till indragen

Diskussion om ordet indragen

indrag

indraget
indrag
indragen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet indrag på svenska?

Obestämd singular: indrag
Bestämd singular: indraget
Obestämd plural: indrag
Bestämd plural: indragen

Hur används ordet indrag

 • "I rapporten skriver man : ” Förslagen för att klara kommande års höga besparingskrav innebär bland annat stängning av 5 – 7 utlandsmyndigheter och indrag av 8 – 10 tjänster på andra utlandsmyndigheter ”."
 • "Däremot fördubblades antalet indrag mellan 2016 och 2017, från knappt 200 till 400 personer, enligt"
 • "Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan, säger till tidningen att minskningen av avslag och indrag beror på att processen förbättrats – både när det gäller regelverk och tydligare vägledning om hur juridiken ska tolkas."
 • "– Det är betydligt fler indrag och avslag nu, under en socialdemokratiskt ledd regering, än det var under den borgerliga Alliansens tid."
 • "– Samtidigt ska man komma ihåg att beviljandegraden fortfarande ligger över 95 procent, så det är en väldigt liten del som får ett indrag eller ett avslag, säger Cecilia Udin."
 • "Det handlar också om typsnitt, marginaler, rubriker, illustrationer, radmellanrum, indrag, paginering, sidhuvuden ”, konstaterar förlagets förläggare Carl-Michael Edenborg."
 • "Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan, säger till tidningen att minskningen av avslag och indrag beror på att processen förbättrats – både när det gäller regelverk och tydligare vägledning om hur juridiken ska tolkas."

Diskussion om ordet indrag

indraga

indrager
indrog
indragit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet indraga på svenska?

Presens: indrager
Preteritum: indrog
Supinum: indragit

Ordet indraga har 6 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom allmänt
 • Inom teknik
vardagligt
juridik
teknik
ALLMÄNT
allmänt
teknik

Ordet indraga inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till indraga (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till indraga (inom vardagligt)

Relaterat till indraga (inom vardagligt)

förstörelse

försämring

besittningstagande

litenhet

sammansättning

fråndragning

Ordet indraga inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Övrig relation till indraga (inom juridik)

Synonymer till indraga (inom juridik)

Möjliga synonymer till indraga (inom juridik)

Ordet indraga inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till indraga (inom teknik)

Möjliga synonymer till indraga (inom teknik)

Ordet indraga inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till indraga (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till indraga (inom ALLMÄNT)

Ordet indraga inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till indraga (inom allmänt)

Möjliga synonymer till indraga (inom allmänt)

Ordet indraga inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till indraga (inom teknik)

Möjliga synonymer till indraga (inom teknik)

Diskussion om ordet indraga