försumma

försummar
försummade
försummat
Verb

Översättningar

Synonymer till försumma

Hur böjs ordet försumma på svenska?

Presens: försummar
Preteritum: försummade
Supinum: försummat

Hur används ordet försumma

 • "Lycka till alla ni andra som också kommer att försumma saker i rätt ordning i sommar."
 • "Att försumma saker i rätt ordning var ett nytt uttryck som jag kommer att ta med mig."
 • "Kort sagt, försumma saker i rätt ordning, som en kamrat brukar säga."
 • "Kort sagt, försumma saker i rätt ordning."
 • "Vi får dock inte försumma de vanligt förekommande bakteriella infektionerna som inte bara medför onödigt mänskligt lidande utan också stora kostnader för samhället."
 • "Om inte bör det vara ett beslut av fri vilja, inte av fruktan för att det samhälle som fostrat henne skulle försumma framtidens barn."
 • "Paragrafen som nu prövats handlar om att föräldern inte får försumma sin underhållsskyldighet, vilket HD alltså anser kan vara fallet skillnaderna mellan veckorna hos föräldrarna är för stora."
 • "Det innebär att vi kan satsa på damelit, hålla oss på den här nivån, utan att försumma ungdoms- eller herrverksamheten i klubben."
 • "Långa handläggningstider kan på sikt försumma ett förtroende för granskningssystemet och minska anmälarens känsla av upprättelse."
 • "I kampen om kulturlagren riskerar man också att förstöra eller försumma fynd som har saker att berätta."
 • "Paragrafen som nu prövats handlar om att föräldern inte får försumma sin underhållsskyldighet, vilket HD alltså anser kan vara fallet skillnaderna mellan veckorna hos föräldrarna är för stora."
 • "Det innebär att vi kan satsa på damelit, hålla oss på den här nivån, utan att försumma ungdoms- eller herrverksamheten i klubben."
 • "Långa handläggningstider kan på sikt försumma ett förtroende för granskningssystemet och minska anmälarens känsla av upprättelse."
 • "I kampen om kulturlagren riskerar man också att förstöra eller försumma fynd som har saker att berätta."
 • "I Kalmar län finns en oro för att regeringen ska försumma övriga landet till förmån för storstäderna."
 • "Rezo anklagar kristdemokratiska CDU, men också socialdemokratiska SPD, för att försumma klimatfrågan och för att öka klyftan mellan fattiga och rika."
 • "EU har nu insett att det inte längre går att försumma Afrika efter åratal av fokus mot öst och EU:s egen utvidgning."
 • "– Det är en signifikant ökning, man kan absolut inte försumma den."

Vad betyder försumma inom vardagligt ?

ägna alltför lite uppmärksamhet åt

Relaterat till försumma

avskildhet

tröghet

overksamhet

omogenhet

ovillighet

gensträvighet

förlust

ouppmärksamhet

ohövlighet

missaktning

vårdslöshet

underskattning

försumlighet

ofullkomlighet

tillkortakommande

ofullständighet

försummelse

gagnlöshet

slapphet

urtillstånd

olämplighet

Diskussion om ordet försumma