uppgift

uppgiften

uppgifter

uppgifterna

Substantiv
  • "Förmannen förklarade för den nyanställde vad hans uppgifter skulle bli"
  • "Det är lärarens uppgift att hjälpa sina elever"
  • "Jag gjorde det till min uppgift att lära mig engelska perfekt"
  • "Att arrangera en utlandsresa är en tidsödande uppgift"

Synonymer

Övrig relation
uppgift

Verb