tillåtelse

tillåtelsen

tillåtelser

tillåtelserna

Substantiv
religion allmänt

Synonymer