skam

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skam

 • "Miljöminister Lena Ek ( C ) och Naturvårdsverkets kovändningar i vargfrågan och tillåta ännu en jakt är en skam för Sverige, skriver Ylva Lindberg, Svenska rovdjursföreningen."
 • "Benedictus XVI sade att de präster som utsatt barnen för dessa brott ” dragit skam och vanära ” över honom och den katolska kyrkan."
 • "Det är en skam för Sverige att vi måste förlita oss på att EU-kommissionen ska ingripa och föra saken till EU-domstolen."
 • "Efter förra vårens undersökning Skuld och skam sätter Nina Haber, Bianca Kronlöf och Elin Söderquist nu ljuset på hur onda kvinnor beskrivs i allt från sagor till brottsreportage."
 • "Formuleringen tillkom visserligen när Kofi Annans kinder brann av skam efter misslyckandet i Rwanda och är därmed skriven främst för situationer där folkmord eller etnisk rensning förekommer, men det är ingen tvekan om andemeningen : När ett folk dödas ska världen ingripa."
 • "Mörkertalet är stort eftersom skam och skuld minskar benägenheten att anmäla brottet."
 • "Så länge rasismen beskrivs som ett ondskefullt rökmoln sprids tvivel på den egna humanismen hos alla dem, som inte skulle behöva stå där med skam i kroppen"
 • "Så länge rasismen beskrivs som ett ondskefullt rökmoln sprids tvivel på den egna humanismen hos alla dem, som inte skulle behöva stå där med skam i kroppen, medan rasisterna kan rycka på axlarna."
 • "Vargjakten en skam för Sverige"
 • "Nu klampar skam i EU-korridorerna."
 • "– De var ganska slätstrukna i dag och jag kunde spåra en viss skam."
 • "– När jag började på härberget så kom det rätt snabbt kom fram till att jag hade fördomar om romer och fattiga människor – och att de kom på skam."
 • "– Det var en fruktansvärd skam för mig att börja tigga."
 • "I mitt land är det en skam om en kvinna kör bil och man pratar illa om henne."
 • "Skuld, skam och ovilja att skada sin förebild kan vara några av orsakerna."
 • "Hess : ” Det är en skam ”"
 • "” Det är en skam att man i ett rättsäkert samhälle inte kan kritisera en religion eller som i detta fall en ideologi, det jag gjort är att lyfta fram en sakfråga och pekat åt ett håll som sannolik orsak till detta våldet mot kvinnor, det har bevisats i rätten att jag hade rätt i sak och dokumentation har presenterats med fakta och statistik, trots detta valde rätten att döma mig ”, skriver Hess."
 • "Michel Hess själv kallar tingsrättens dom för ” en skam ”."
 • "– Jag kände skam."
 • "Barnen känner ofta ansvar och skam för hur familjen har det, men har inte särskilt många att prata med om det de går igenom, berättar hon."

Vad betyder skam inom generell ?

djupt rotad känsla av att bli utsatt för allmän missaktning eller allmänt förakt (ofta med åtföljande känslor av mindervärdighet och blygsel); känsla av blygsel (och mindervärdighet) över att inte duga till eller förkastlig handling

Möjliga synonymer till skam

Diskussion om ordet skam

skam

skammen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet skam

 • "Miljöminister Lena Ek ( C ) och Naturvårdsverkets kovändningar i vargfrågan och tillåta ännu en jakt är en skam för Sverige, skriver Ylva Lindberg, Svenska rovdjursföreningen."
 • "Benedictus XVI sade att de präster som utsatt barnen för dessa brott ” dragit skam och vanära ” över honom och den katolska kyrkan."
 • "Det är en skam för Sverige att vi måste förlita oss på att EU-kommissionen ska ingripa och föra saken till EU-domstolen."
 • "Efter förra vårens undersökning Skuld och skam sätter Nina Haber, Bianca Kronlöf och Elin Söderquist nu ljuset på hur onda kvinnor beskrivs i allt från sagor till brottsreportage."
 • "Formuleringen tillkom visserligen när Kofi Annans kinder brann av skam efter misslyckandet i Rwanda och är därmed skriven främst för situationer där folkmord eller etnisk rensning förekommer, men det är ingen tvekan om andemeningen : När ett folk dödas ska världen ingripa."
 • "Mörkertalet är stort eftersom skam och skuld minskar benägenheten att anmäla brottet."
 • "Så länge rasismen beskrivs som ett ondskefullt rökmoln sprids tvivel på den egna humanismen hos alla dem, som inte skulle behöva stå där med skam i kroppen"
 • "Så länge rasismen beskrivs som ett ondskefullt rökmoln sprids tvivel på den egna humanismen hos alla dem, som inte skulle behöva stå där med skam i kroppen, medan rasisterna kan rycka på axlarna."
 • "Vargjakten en skam för Sverige"
 • "Nu klampar skam i EU-korridorerna."
 • "– De var ganska slätstrukna i dag och jag kunde spåra en viss skam."
 • "– När jag började på härberget så kom det rätt snabbt kom fram till att jag hade fördomar om romer och fattiga människor – och att de kom på skam."
 • "– Det var en fruktansvärd skam för mig att börja tigga."
 • "I mitt land är det en skam om en kvinna kör bil och man pratar illa om henne."
 • "Skuld, skam och ovilja att skada sin förebild kan vara några av orsakerna."
 • "Hess : ” Det är en skam ”"
 • "” Det är en skam att man i ett rättsäkert samhälle inte kan kritisera en religion eller som i detta fall en ideologi, det jag gjort är att lyfta fram en sakfråga och pekat åt ett håll som sannolik orsak till detta våldet mot kvinnor, det har bevisats i rätten att jag hade rätt i sak och dokumentation har presenterats med fakta och statistik, trots detta valde rätten att döma mig ”, skriver Hess."
 • "Michel Hess själv kallar tingsrättens dom för ” en skam ”."
 • "– Jag kände skam."
 • "Barnen känner ofta ansvar och skam för hur familjen har det, men har inte särskilt många att prata med om det de går igenom, berättar hon."

Vad betyder skam inom generell ?

djupt rotad känsla av att bli utsatt för allmän missaktning eller allmänt förakt (ofta med åtföljande känslor av mindervärdighet och blygsel); känsla av blygsel (och mindervärdighet) över att inte duga till eller förkastlig handling

Relaterat till skam

ont

obehag

lidande

ofullkomlighet

motvilja

känsla

ringaktning

missaktning

Diskussion om ordet skam