firma

firman

firmor

firmorna

Substantiv

Synonymer
formar

Substantiv

fira

firar

firade

firat

fira

Verb
sjöfart; fira, slacka
 • "Vi firade repet en smula för att reducera spänningen"

filma

filmar

filmade

filmat

filma

Verb

Synonymer

forma

formar

formade

format

forma

Verb
teknik

Synonymer

Synonymer

Synonymer

fira

firar

firade

firat

fira

Verb
högtidlighålla, hedra
 • "Kristna var vana vid att fira årsdagen av en martyrs död"

Synonymer

fira ned, hala
 • "Lyckligtvis var hennes besättning snabb att fira segel och riggen föll inte ner"
hylla, betyga sin vördnad
 • "Vi är här ikväll för att fira minnet av denne store man"
fira ned, hala, ålderdomligt
 • "Alla skepp hade firat sina toppsegel inför Danmarks flagga"
högtidlighålla, hedra
 • "För att fira sitt jubileum släppte gruppen ett nytt album"

Synonymer

fira loss
 • "De firade linan från vårt skepp och jag sänkte den sakta i vattnet"
fira loss
 • "Hårt väder över natten gjorde att vi måste fira ankaret"
 • Engelska
 • slip [ sjöfart ]
högtidlighålla
 • "Våra föräldrar firade sitt silverbröllop"

Synonymer

farma

farmar

farmade

farmat

farma

Verb

firm

firmer

firmest

firmest

Adjektiv
 • "the post was still firm after being hit by the car"
 • "holds a firm position as the country's leading poet"
 • "a firm apple"
 • "I seized his arm and held it in a firm grip."
 • "It was my firm conviction, that we did the right thing."
 • "Prices remain firm and look to remain that way."
 • "He possessed a firm will to carry out his line"
 • "The man was firm in his determination"

Synonymer

marked by firm determination or resolution; not shakable
 • "a firm mouth"
 • "firm convictions"

Synonymer

unwavering in devotion to friend or vow or cause
 • "the true-hearted soldier...of Tippecanoe - Campaign song for William Henry Harrison"
 • "a firm ally"

Synonymer

Synonymer

not liable to fluctuate or especially to fall
 • "stocks are still firm"

Synonymer

(of especially a person's physical features) not shaking or trembling
 • "his voice was firm and confident"
not subject to revision or change
 • "a firm offer"
 • "a firm contract"
strong and sure
 • "a firm grasp"

Synonymer

not soft or yielding to pressure
 • "the snow was firm underfoot"
 • "a firm mattress"

Synonymer