fälla

fällan

fällor

fällorna

Substantiv

Synonymer
fälla

fäller

fällde

fällt

fäll

Verb
skogsbruk

Synonymer

  • Engelska
  • fell [ skogsbruk ]
kemi

Synonymer

textil