befallning

befallningen

befallningar

befallningarna

Substantiv
  • "På Guds befallning?"

Synonymer