sammanstötning

sammanstötningen

sammanstötningar

sammanstötningarna

Substantiv