överslag

överslaget
överslag
överslagen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till överslag

Hur böjs ordet överslag på svenska?

Obestämd singular: överslag
Bestämd singular: överslaget
Obestämd plural: överslag
Bestämd plural: överslagen

Hur används ordet överslag

 • "Enligt ett överslag som polisen i Karlskrona gjort tros mannen ligga bakom närmare 500 butiksinbrott – bara de senaste tio åren."
 • "– Enligt anmälan som gjorts från platsen så har en strömtransformator fått överslag och börjat brinna."
 • "- Vi har gjort ett överslag och vi skulle kanske förbruka en halv miljon liter diesel mer på att förändra hamnarna och det är ju inte bra för miljön, säger Olle Larsson, VD för Fiskarheden Trävaru."
 • "Polisen har inte valt att inleda någon förundersökning då de misstänker att branden startat efter ett överslag vid laddning av ett batteri."
 • "Fågeln verkar ha orsakat överslag i ledningen som sedan föll ned på ett stillastående pågatåg."
 • "” Kan bli överslag ”"
 • "– När de klipper ned ledningarna kan det bli överslag och skapa strömmar mellan stolpar och räls så det kan ju vara en fara också för tredje man och dessutom för våra entreprenörer som kommer ut, säger Ola Malmberg på Trafikverket till HD."
 • "Jag gjorde ett snabbt överslag och såg inget fel i det."
 • "Om de inte görs med tillräcklig precision så kan det bli överslag i apparaten, säger Karl-Hugo Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket."
 • "När spänningen blir för hög blir det överslag och Tors hammare hörs och blixten kommer."

Ordet överslag har 3 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom teknik
 • Inom gymnastik
matematik
teknik
gymnastik

Vad betyder överslag inom matematik ?

ungefärlig beräkning

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till överslag (inom matematik)

Möjliga synonymer till överslag (inom matematik)

Relaterat till överslag (inom matematik)

pris

redovisning

räkning

planmässighet

Ordet överslag inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till överslag (inom teknik)

Ordet överslag inom gymnastik

Översättningar (inom gymnastik)

Engelska

Synonymer till överslag (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till överslag (inom gymnastik)

Diskussion om ordet överslag