medge

medger
medgav
medgivit
Verb

Hur böjs ordet medge på svenska?

Presens: medger
Preteritum: medgav
Supinum: medgivit

Hur används ordet medge

 • "På fredag var det tänkt att Ronneby kommun antingen skulle medge eller bestrida PFAS-föreningens stämning efter den så kallade PFAS-skandalen."
 • "De hade då 21 dagar på sig att antingen medge eller bestrida stämningen."
 • "Kommunen har 21 dagar på sig att medge eller bestrida stämningen."
 • "Vi gjorde därför bedömningen att medge förlängd häktning, säger han."
 • "Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten."
 • "Nu väljer även den misstänkte 21-åringen att medge vissa omständigheter i brottet."
 • "Vi vill därför uppmana ÖB att kanske fatta det svåraste av beslut – att erkänna sitt misstag och medge att den här frågan kan lösas på ett mycket smidigare sätt - och med ett bättre resultat ”, skriver officerarna bland annat i sitt öppna brev."
 • "Advokaten : ” De borde medge och kompensera ”"
 • "Men du kan medge att det kan vara så att 92 år av socialdemokratiskt styre i landstinget är över?"
 • "Sambons advokat Peter Althin var dock kritisk mot de spekulationerna och fick rättsläkaren att medge att det inte går att utesluta att Linda också kan ha dött exempelvis av ett brustet blodkärl i hjärnan eller genom självmord."

Rim på medge

Ordet medge har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder medge inom vardagligt ?

acceptera och erkänna att någon annan har eller hade rätt i en viss fråga

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till medge (inom vardagligt)

Ordet medge inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till medge (inom generell)

Uttryck till medge (inom generell)

Möjliga synonymer till medge (inom generell)

Möjliga synonymer till medge (inom generell)

Diskussion om ordet medge

 • - 2010-02-03

  Efter påtryckning medge

medgiva

medgav
medgivit
medgiver
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till medgiva (inom generell)

Hur böjs ordet medgiva på svenska?

Presens: medgiver
Preteritum: medgav
Supinum: medgivit

Vad betyder medgiva inom religion ?

''ålderdomlig variant av'' medge

Möjliga synonymer till medgiva

Relaterat till medgiva

samstämmighet

tillåtelse

domstolsförhandling

bevis

enighet

samtycke

bekräftelse

mildhet

villkor

Diskussion om ordet medgiva