stöt

stöten

stötar

stötarna

Substantiv
Ett högt ljud

Synonymer

elektricitet
vapen

Synonymer

lingvistik
Ett språkljud
polisväsende

Synonymer
stöta

stöter

stötte

stött

stöt

Verb
Vanligast
  • "Sedan stöter han dem i morteln med en liten klubba"
  • "Han stötte mig i sidan"
  • "Hon stötte sin fot i marken"

Synonymer

Vanlig vardagligt

Synonymer

Synonymer

Synonymer