olämplig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet olämplig

 • "” Byggnaden är olämplig ”"
 • "– Gode man har varit olämplig och brustit i sitt omdöme eftersom man egenmäktigt tagit hem pojkarna utan tillåtelse, säger Birgitta Jönsson, avdelningschef på Överförmyndarnämnden."
 • "JO väljer nu att kritisera rådmannen, och menar att dennes åtgärd var olämplig."
 • "– Personligen tycker jag att det är en av de största matskandalerna i Sverige, att sälja giftig fisk till Frankrike som är olämplig som människoföda, säger han."
 • "– Mindre och mindre motion, olämplig mat och man kollar aldrig sitt blodtryck."
 • "Den lösningen hade tidigare klassats som olämplig eftersom blodets kvalitet kraftigt skulle försämras under en sådan lång och varm transport."
 • "Länstyrelsen anser därför att vägen är olämplig ur naturvårdssynpunkt och anser att en ny plats av vägen bör övervägas, skriver BLT."
 • "Men vägen hotar flera rödlistade arter och är olämplig menar länsstyrelsen."
 • "Skolinspektionen svarar dock att mannen är olämplig att arbeta som lärare eftersom han gjort sig skylidig till allvarliga brott."
 • "Därför begär Ivo att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar läkarens legitimation då de anser att läkaren är uppenbart olämplig."
 • "” Byggnaden är olämplig ”"
 • "– Gode man har varit olämplig och brustit i sitt omdöme eftersom man egenmäktigt tagit hem pojkarna utan tillåtelse, säger Birgitta Jönsson, avdelningschef på Överförmyndarnämnden."
 • "JO väljer nu att kritisera rådmannen, och menar att dennes åtgärd var olämplig."
 • "– Personligen tycker jag att det är en av de största matskandalerna i Sverige, att sälja giftig fisk till Frankrike som är olämplig som människoföda, säger han."
 • "– Mindre och mindre motion, olämplig mat och man kollar aldrig sitt blodtryck."
 • "Den lösningen hade tidigare klassats som olämplig eftersom blodets kvalitet kraftigt skulle försämras under en sådan lång och varm transport."
 • "Länstyrelsen anser därför att vägen är olämplig ur naturvårdssynpunkt och anser att en ny plats av vägen bör övervägas, skriver BLT."
 • "Men vägen hotar flera rödlistade arter och är olämplig menar länsstyrelsen."
 • "Skolinspektionen svarar dock att mannen är olämplig att arbeta som lärare eftersom han gjort sig skylidig till allvarliga brott."
 • "Därför begär Ivo att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar läkarens legitimation då de anser att läkaren är uppenbart olämplig."

Rim på olämplig

Vad betyder olämplig inom vardagligt ?

inte lämplig, som inte lämpa sig|lämpar sig; ''(om person)'' som inte anses uppfylla de krav som ställs på en person i en given yrkesroll eller liknande; ''(om aktivitet)'' som inte kan rekommenderas ty utförande av aktiviteten antages få negativa konsekvenser

Översättningar

Synonymer till olämplig

Möjliga synonymer till olämplig

Relaterat till olämplig

oduglighet

olämplighet

overksamhet

motsättning

olämplighet

oförstånd

relationslöshet

gagnlöshet

oförmåga

obehörighet

avvikelse