opolerad

Adjektiv

Synonymer till opolerad

Hur används ordet opolerad

  • "Opolerat ris"
  • "Lite opolerad, tar lite onödiga utvisningar."
  • "Ett opolerat sätt"
  • "Opolerad(=oslipad) diamant"

Ordet opolerad har 3 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom typografi
  • Inom generell
mytologi
typografi
generell

Ordet opolerad inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till opolerad (inom typografi)

Ordet opolerad inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till opolerad (inom generell)

Diskussion om ordet opolerad