förekomma

förekommer

förekom

förekommit

förekom

Verb