vildmark

vildmarken
vildmarker
vildmarkerna
Substantiv [n]

Synonymer till vildmark

Hur böjs ordet vildmark på svenska?

Obestämd singular: vildmark
Bestämd singular: vildmarken
Obestämd plural: vildmarker
Bestämd plural: vildmarkerna

Hur används ordet vildmark

  • "Målet är att bygga upp starka flockar i Rysslands vildmark."
  • "Det är kul att kunna visa upp att det finns vildmark också i Sälen och särkilt med hjälp av hundarna, säger Anna Mönch."
  • "Länsstyrelsen i Dalarna har redan i ett beslut påpekat att ska det dras en ny ledning i orörd vildmark så måste elbolaget visa på flera andra alternativ innan det går att fatta ett beslut."
  • "Temat för utställningen är vildmark och de flesta verk utforskar snarare människans inre vildmark än naturens."
  • "Temat för utställningen är vildmark och de flesta verk utforskar snarare människans inre vildmark än naturens."
  • "– Jag tycker att det är bra att det kommer mycket folk till Sälen och är här på sin fritid men vi måste ju vara rädda om den vildmark vi har kvar här."
  • "Några domstolar har gett visst stöd till projektet men nu senast slog alltså en domstol fast att området är närmast vildmark i dag och då går det inte att ge några undantag för utbyggnad av älven."
  • "Och rätten konstaterar efter besöket i sin dom, att Ejforsen är oexploaterat område, närmast vildmark i dag, och då skulle det störa miljön för mycket med ett kraftkverk där."
  • "– Det handlar inte bara om att det är nära till skog och vildmark, det har vi överallt i Sverige, utan det handlar om att hitta en livsstil där man vill leva och hitta jobb där vi är, säger Carl Johan Ingeström."
  • "– Det är lite vildmark och tillbaka till naturen, det är modernt i dag."

Vad betyder vildmark inom samhälle ?

Fotograf: Wikipedia
av människan obebyggd|obebyggt och i stort sett opåverkad|opåverkat område

Möjliga synonymer till vildmark

Relaterat till vildmark

slättland

rymd

urtillstånd

ofruktbarhet

oordning

gagnlöshet

enstöring

land

Diskussion om ordet vildmark