väsen

(-)(-)(-)
Substantiv
  • "Mycket väsen om ingenting"

Synonymer

Synonymer

Synonymer