olycksfågel

olycksfågeln

olycksfåglar

olycksfåglarna

Substantiv
vardagligt
olycksförföljd person

Synonymer
olycksfågel

Okänd ordklass