hoodoo

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hoodoo

Diskussion om ordet hoodoo

hoodoo

hoodoo
hoodooed
hoodooed
Verb

Översättningar

Vad betyder hoodoo inom generell ?

bring back luck; be a source of misfortune

Diskussion om ordet hoodoo

hoodoo

hoodoos
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hoodoo har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
luftfart
generell

Ordet hoodoo inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet hoodoo inom generell

a practitioner of voodoo

something believed to bring bad luck

(inom generell)

Diskussion om ordet hoodoo