voodoo

voodoon
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till voodoo

Vad betyder voodoo inom mytologi ?

trolldom i Haiti|haitisk religion

Möjliga synonymer till voodoo

Diskussion om ordet voodoo

voodoo

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet voodoo har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom magi
generell
magi

Vad betyder voodoo inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till voodoo (inom generell)

Ordet voodoo inom magi

a religious cult practiced chiefly in Caribbean countries (especially Haiti); involves witchcraft and animistic deities

Synonymer till voodoo (inom magi)

Diskussion om ordet voodoo

voodoo

voodoo
voodooed
voodooed
Verb

Översättningar (inom magi)

Vad betyder voodoo inom ålderdomlig ?

bewitch by or as if by a voodoo

Diskussion om ordet voodoo