hinder

hindret

hinder

hindren

Substantiv
Vanligast
Vanlig sport

Synonymer

bildligt

Synonymer

Synonymer

Har undergrupp
hinder

hinder

hinders

hindered

hindered

hindering

Verb

Synonymer

  • let

    [ ålderdomlig ]

Synonymer

hinder

Adjektiv

Synonymer